Autorska prava i izjava o odricanju odgovornosti

Sadržaj ovog web-sitea pruža se bez ikakvih jamstava u pogledu točnosti sadržanih informacija. Informacije koje se nalaze na web-siteu korisnik koristi na vlastiti rizik. Autor se u potpunosti odriče svake odgovornosti koja na bilo koji način može nastati iz, ili je na bilo koji način vezana za korištenje ovog web-sitea, te za bilo kakvu štetu koja može nastati posjetitelju ili bilo kojoj trećoj strani u vezi s uporabom ili zlouporabom korištenja sadržaja ovog sitea.

hrflix.eu nije službena stranica tvrtke Netflix u Hrvatskoj niti se takvom predstavlja. Svi podaci dani su u dobroj vjeri i bez namjere da se prekrše bilo čija autorska prava.

Djelo je ustupljeno je pod licencom Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported.