Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

2806

Dostupno serija

1289

Ukupno naslova

4095

Dostupno sezona serija

2087

Dostupno nastavaka serija

32626

Ukupno videa

35432

Ukupna minutaža filmova

192 dana
9 sati
16 minuta

Ukupna minutaža serija

874 dana
jedan sat
34 minute

Sveukupna minutaža

1067 dana
6 sati
jedna minuta

Ultra HD (4K) naslova

398

Dolby Vision naslova

70

Dolby Atmos naslova

22

Broj lokaliziranih naslova

29

Broj lokaliziranih filmova

5

Broj lokaliziranih nastavaka

450

Minutaža lokaliziranih filmova

10 sati
35 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

13 dana
18 sati
58 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
5 sati
33 minute