Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4687

Dostupno serija

2077

Ukupno naslova

6764

Dostupno sezona serija

3497

Dostupno nastavaka serija

46596

Ukupno videa

51283

Ukupna minutaža filmova

322 dana
23 sata
36 minuta

Ukupna minutaža serija

1220 dana
3 sata
35 minuta

Sveukupna minutaža

1543 dana
3 sata
11 minuta

Broj lokaliziranih serija

566

Broj lokaliziranih filmova

1487

Ukupno lokaliziranih naslova

2053

Minutaža lokaliziranih filmova

98 dana
jedan sat
47 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

264 dana
5 sati
10 minuta

Ukupno lokalizirano

363 dana
2 sata
58 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

23,53%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

30,35%

Ultra HD (4K) naslova

1635

Dolby Vision naslova

703

Dolby Atmos naslova

356