Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

6219

Dostupno serija

2383

Ukupno naslova

8602

Dostupno sezona serija

3877

Dostupno nastavaka serija

47777

Ukupno videa

53996

Ukupna minutaža filmova

408 dana
23 sata
38 minuta

Ukupna minutaža serija

1255 dana
12 sati
22 minute

Sveukupna minutaža

1664 dana
12 sati
0 minuta

Broj lokaliziranih serija

1043

Broj lokaliziranih filmova

3509

Ukupno lokaliziranih naslova

4552

Minutaža lokaliziranih filmova

222 dana
23 sata
55 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

430 dana
22 sata
49 minuta

Ukupno lokalizirano

653 dana
22 sata
45 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

39,29%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

52,92%

Ultra HD (4K) naslova

2180

Dolby Vision naslova

731

Dolby Atmos naslova

385