Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3328

Dostupno serija

1654

Ukupno naslova

4982

Dostupno sezona serija

2719

Dostupno nastavaka serija

41463

Ukupno videa

44791

Ukupna minutaža filmova

233 dana
17 sati
jedna minuta

Ukupna minutaža serija

1127 dana
20 sati
44 minute

Sveukupna minutaža

1361 dan
14 sati
25 minuta

Ultra HD (4K) naslova

657

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

465

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
8 sati
8 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
16 sati
jedna minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.08%