Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3325

Dostupno serija

1692

Ukupno naslova

5017

Dostupno sezona serija

2792

Dostupno nastavaka serija

42622

Ukupno videa

45947

Ukupna minutaža filmova

232 dana
15 sati
2 minute

Ukupna minutaža serija

1154 dana
jedan sat
39 minuta

Sveukupna minutaža

1387 dana
12 sati
42 minute

Ultra HD (4K) naslova

712

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

452

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
2 sata
3 minute

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
47 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.04%