Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3986

Dostupno serija

1996

Ukupno naslova

5982

Dostupno sezona serija

3333

Dostupno nastavaka serija

46349

Ukupno videa

50335

Ukupna minutaža filmova

279 dana
jedan sat
58 minuta

Ukupna minutaža serija

1224 dana
19 sati
34 minute

Sveukupna minutaža

1503 dana
jedan sat
32 minute

Broj lokaliziranih serija

315

Broj lokaliziranih filmova

542

Ukupno lokaliziranih naslova

857

Minutaža lokaliziranih filmova

38 dana
5 sati
7 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

162 dana
17 sati
33 minute

Ukupno lokalizirano

200 dana
22 sata
40 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

13,36%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

14,33%

Ultra HD (4K) naslova

1261

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36