Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3091

Dostupno serija

1486

Ukupno naslova

4577

Dostupno sezona serija

2432

Dostupno nastavaka serija

36945

Ukupno videa

40036

Ukupna minutaža filmova

215 dana
jedan sat
7 minuta

Ukupna minutaža serija

1006 dana
0 sati
48 minuta

Sveukupna minutaža

1221 dan
jedan sat
55 minuta

Ultra HD (4K) naslova

519

Dolby Vision naslova

102

Dolby Atmos naslova

35

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

473

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
14 sati
49 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
23 sata
33 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.23%