Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3982

Dostupno serija

2001

Ukupno naslova

5983

Dostupno sezona serija

3341

Dostupno nastavaka serija

47593

Ukupno videa

51575

Ukupna minutaža filmova

281 dan
4 sata
49 minuta

Ukupna minutaža serija

1253 dana
2 sata
jedna minuta

Sveukupna minutaža

1534 dana
7 sati
20 minuta

Broj lokaliziranih serija

227

Broj lokaliziranih filmova

371

Ukupno lokaliziranih naslova

598

Minutaža lokaliziranih filmova

27 dana
18 sati
28 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

127 dana
18 sati
58 minuta

Ukupno lokalizirano

155 dana
13 sati
27 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

10,14%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

9,99%

Ultra HD (4K) naslova

1181

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36