Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4415

Dostupno serija

2010

Ukupno naslova

6425

Dostupno sezona serija

3363

Dostupno nastavaka serija

45547

Ukupno videa

49962

Ukupna minutaža filmova

307 dana
3 sata
44 minute

Ukupna minutaža serija

1213 dana
18 sati
4 minute

Sveukupna minutaža

1520 dana
jedan sat
48 minuta

Broj lokaliziranih serija

460

Broj lokaliziranih filmova

1170

Ukupno lokaliziranih naslova

1630

Minutaža lokaliziranih filmova

79 dana
13 sati
19 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

223 dana
19 sati
36 minuta

Ukupno lokalizirano

303 dana
8 sati
55 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

19,95%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

25,37%

Ultra HD (4K) naslova

1249

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36