Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5795

Dostupno serija

2251

Ukupno naslova

8046

Dostupno sezona serija

3700

Dostupno nastavaka serija

46579

Ukupno videa

52374

Ukupna minutaža filmova

384 dana
12 sati
29 minuta

Ukupna minutaža serija

1224 dana
14 sati
11 minuta

Sveukupna minutaža

1609 dana
2 sata
40 minuta

Broj lokaliziranih serija

901

Broj lokaliziranih filmova

3080

Ukupno lokaliziranih naslova

3981

Minutaža lokaliziranih filmova

197 dana
10 sati
27 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

384 dana
15 sati
39 minuta

Ukupno lokalizirano

582 dana
2 sata
7 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

36,17%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

49,48%

Ultra HD (4K) naslova

2204

Dolby Vision naslova

731

Dolby Atmos naslova

385