Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5431

Dostupno serija

2581

Ukupno naslova

8012

Dostupno sezona serija

4152

Dostupno nastavaka serija

48533

Ukupno videa

53964

Ukupna minutaža filmova

358 dana
11 sati
5 minuta

Ukupna minutaža serija

1277 dana
12 sati
3 minute

Sveukupna minutaža

1635 dana
23 sata
8 minuta

Broj lokaliziranih serija

1281

Broj lokaliziranih filmova

3023

Ukupno lokaliziranih naslova

4304

Minutaža lokaliziranih filmova

191 dan
10 sati
jedna minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

532 dana
15 sati
37 minuta

Ukupno lokalizirano

724 dana
jedan sat
38 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

44,26%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

53,72%

Ultra HD (4K) naslova

2417

Dolby Vision naslova

759

Dolby Atmos naslova

409