Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5907

Dostupno serija

2737

Ukupno naslova

8644

Dostupno sezona serija

4392

Dostupno nastavaka serija

50572

Ukupno videa

56479

Ukupna minutaža filmova

390 dana
18 sati
45 minuta

Ukupna minutaža serija

1346 dana
8 sati
0 minuta

Sveukupna minutaža

1737 dana
2 sata
45 minuta

Broj lokaliziranih serija

1435

Broj lokaliziranih filmova

3496

Ukupno lokaliziranih naslova

4931

Minutaža lokaliziranih filmova

222 dana
6 sati
23 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

592 dana
17 sati
12 minuta

Ukupno lokalizirano

814 dana
23 sata
36 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

46,92%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

57,05%

Ultra HD (4K) naslova

2797

Dolby Vision naslova

792

Dolby Atmos naslova

444