Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3505

Dostupno serija

1796

Ukupno naslova

5301

Dostupno sezona serija

2940

Dostupno nastavaka serija

43862

Ukupno videa

47367

Ukupna minutaža filmova

246 dana
16 sati
jedna minuta

Ukupna minutaža serija

1194 dana
8 sati
40 minuta

Sveukupna minutaža

1441 dan
jedan sat
jedna minuta

Ultra HD (4K) naslova

841

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

26

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

451

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
2 sata
7 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
50 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1%