Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

2876

Dostupno serija

1333

Ukupno naslova

4209

Dostupno sezona serija

2153

Dostupno nastavaka serija

33426

Ukupno videa

36302

Ukupna minutaža filmova

197 dana
10 sati
44 minute

Ukupna minutaža serija

896 dana
3 sata
56 minuta

Sveukupna minutaža

1093 dana
14 sati
40 minuta

Ultra HD (4K) naslova

425

Dolby Vision naslova

74

Dolby Atmos naslova

23

Broj lokaliziranih naslova

29

Broj lokaliziranih filmova

5

Broj lokaliziranih nastavaka

472

Minutaža lokaliziranih filmova

10 sati
35 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
10 sati
59 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
jedan sat
34 minute