Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5656

Dostupno serija

2696

Ukupno naslova

8352

Dostupno sezona serija

4338

Dostupno nastavaka serija

50333

Ukupno videa

55989

Ukupna minutaža filmova

374 dana
4 sata
11 minuta

Ukupna minutaža serija

1338 dana
2 sata
59 minuta

Sveukupna minutaža

1712 dana
7 sati
11 minuta

Broj lokaliziranih serija

1393

Broj lokaliziranih filmova

3228

Ukupno lokaliziranih naslova

4621

Minutaža lokaliziranih filmova

204 dana
17 sati
22 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

577 dana
13 sati
11 minuta

Ukupno lokalizirano

782 dana
6 sati
34 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

45,69%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

55,33%

Ultra HD (4K) naslova

2696

Dolby Vision naslova

778

Dolby Atmos naslova

431