Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3233

Dostupno serija

1559

Ukupno naslova

4792

Dostupno sezona serija

2557

Dostupno nastavaka serija

38481

Ukupno videa

41714

Ukupna minutaža filmova

226 dana
2 sata
5 minuta

Ukupna minutaža serija

1059 dana
4 sata
16 minuta

Sveukupna minutaža

1285 dana
6 sati
22 minute

Ultra HD (4K) naslova

567

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

473

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
14 sati
49 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
23 sata
33 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.17%