Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3032

Dostupno serija

1395

Ukupno naslova

4427

Dostupno sezona serija

2259

Dostupno nastavaka serija

34809

Ukupno videa

37841

Ukupna minutaža filmova

209 dana
10 sati
8 minuta

Ukupna minutaža serija

936 dana
11 sati
3 minute

Sveukupna minutaža

1145 dana
jedan sat
11 minuta

Ultra HD (4K) naslova

465

Dolby Vision naslova

83

Dolby Atmos naslova

29

Broj lokaliziranih naslova

29

Broj lokaliziranih filmova

5

Broj lokaliziranih nastavaka

482

Minutaža lokaliziranih filmova

10 sati
35 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
jedan sat
37 minuta

Ukupno lokalizirano

15 dana
8 sati
12 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.34%