Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3595

Dostupno serija

1856

Ukupno naslova

5451

Dostupno sezona serija

3042

Dostupno nastavaka serija

45076

Ukupno videa

48671

Ukupna minutaža filmova

252 dana
13 sati
49 minuta

Ukupna minutaža serija

1217 dana
10 sati
jedna minuta

Sveukupna minutaža

1470 dana
0 sati
jedna minuta

Ultra HD (4K) naslova

923

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

26

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

450

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
jedan sat
25 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
10 sati
8 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

0.98%