Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5262

Dostupno serija

2147

Ukupno naslova

7409

Dostupno sezona serija

3590

Dostupno nastavaka serija

45711

Ukupno videa

50973

Ukupna minutaža filmova

354 dana
3 sata
48 minuta

Ukupna minutaža serija

1197 dana
19 sati
27 minuta

Sveukupna minutaža

1551 dan
23 sata
16 minuta

Broj lokaliziranih serija

770

Broj lokaliziranih filmova

2500

Ukupno lokaliziranih naslova

3270

Minutaža lokaliziranih filmova

163 dana
7 sati
18 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

341 dan
0 sati
jedna minuta

Ukupno lokalizirano

504 dana
8 sati
10 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

32,50%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

44,14%

Ultra HD (4K) naslova

1972

Dolby Vision naslova

719

Dolby Atmos naslova

379