Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

4154

Dostupno serija

2009

Ukupno naslova

6163

Dostupno sezona serija

3345

Dostupno nastavaka serija

46051

Ukupno videa

50205

Ukupna minutaža filmova

289 dana
7 sati
5 minuta

Ukupna minutaža serija

1224 dana
10 sati
44 minute

Sveukupna minutaža

1513 dana
17 sati
50 minuta

Broj lokaliziranih serija

377

Broj lokaliziranih filmova

840

Ukupno lokaliziranih naslova

1217

Minutaža lokaliziranih filmova

57 dana
13 sati
11 minuta

Minutaža lokaliziranih nastavaka

189 dana
jedan sat
33 minute

Ukupno lokalizirano

246 dana
14 sati
45 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

16,29%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

19,75%

Ultra HD (4K) naslova

1253

Dolby Vision naslova

106

Dolby Atmos naslova

36