Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3951

Dostupno serija

1973

Ukupno naslova

5924

Dostupno sezona serija

3275

Dostupno nastavaka serija

47435

Ukupno videa

51386

Ukupna minutaža filmova

280 dana
6 sati
42 minute

Ukupna minutaža serija

1251 dan
16 sati
4 minute

Sveukupna minutaža

1531 dan
22 sata
46 minuta

Ultra HD (4K) naslova

1112

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

234

Broj lokaliziranih filmova

97

Broj lokaliziranih nastavaka

1893

Minutaža lokaliziranih filmova

7 dana
8 sati
32 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

78 dana
5 sati
18 minuta

Ukupno lokalizirano

85 dana
13 sati
50 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

5,59%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

3,95%