Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

5888

Dostupno serija

2458

Ukupno naslova

8346

Dostupno sezona serija

3962

Dostupno nastavaka serija

47058

Ukupno videa

52946

Ukupna minutaža filmova

385 dana
13 sati
55 minuta

Ukupna minutaža serija

1236 dana
18 sati
18 minuta

Sveukupna minutaža

1622 dana
8 sati
13 minuta

Broj lokaliziranih serija

1135

Broj lokaliziranih filmova

3377

Ukupno lokaliziranih naslova

4512

Minutaža lokaliziranih filmova

212 dana
22 sata
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka

463 dana
20 sati
49 minuta

Ukupno lokalizirano

676 dana
19 sati
33 minute

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

41,72%

Ukupno lokaliziranog sadržaja (broj naslova)

54,06%

Ultra HD (4K) naslova

2184

Dolby Vision naslova

738

Dolby Atmos naslova

391