Hrvatski Netflix u brojevima

Dostupno filmova

3337

Dostupno serija

1616

Ukupno naslova

4953

Dostupno sezona serija

2631

Dostupno nastavaka serija

39959

Ukupno videa

43296

Ukupna minutaža filmova

234 dana
9 sati
18 minuta

Ukupna minutaža serija

1097 dana
jedan sat
8 minuta

Sveukupna minutaža

1331 dan
10 sati
26 minuta

Ultra HD (4K) naslova

623

Dolby Vision naslova

107

Dolby Atmos naslova

36

Broj lokaliziranih naslova

27

Broj lokaliziranih filmova

4

Broj lokaliziranih nastavaka

472

Minutaža lokaliziranih filmova

8 sati
43 minute

Minutaža lokaliziranih nastavaka serija

14 dana
14 sati
26 minuta

Ukupno lokalizirano

14 dana
23 sata
9 minuta

Udio lokaliziranog sadržaja (trajanje)

1.12%