Hellboy 2 - Zlatna vojska

thumbnail Izvorni naslov: Hellboy II: The Golden Army
film, 2008.

Dostupno
Hrvatski podslovi
Hrvatski audio
Slika: HD (1080p)
Zvuk: Surround (5.1)
Dodano 1. srpnja 2020.

Dostupno još 10 mjeseci.

Sadržaj:

The identities of Hellboy, Liz Sherman and Abe Sapien are exposed as they face a new threat: The Golden Army is preparing to attack.

Vanjske poveznice:
IMDb TMDb Netflix